Föreläsningar

Jag ger föreläser före både stora och små grupper inom ämnen som tandvårdsrädsla, fobihantering, hot och våld, ergonomi, kirurgi (käk), pedodont/ortodonti, vårdhygien och smittskydd, vårdetik och kommunikation, administration samt hur man kan förhålla sig till att hela livet vänds upp och ner vid utmattning/sjukdom?

Vill ni hellre att jag håller föreläsningen hos mig? Det går jättebra! På Väderkvarnsgatan finns en jättefin föreläsningssal tillgänglig.